Szkolenia okresowe kierowców

Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.

Szkolenie obejmuje: 35 godzin teorii.

Koszt szkolenia: 800 zł

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

 1. 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
 2. 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
 3. 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
 4. 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
 5. 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;
 6. 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Harmonogram szkoleń zawarty jest w Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701.

Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Polskie regulacje prawne:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.);
Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 80

Zapisz się na szkolenie okresowe!

Chcesz zapisać się na szkolenie okresowe dla kierowców? Nic prostszego! Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń do nas!

//
Podaj datę urodzenia abyśmy mogli zweryfikować, że spełniasz wymogi do przystąpienia do kursu.
Jeżeli nie posiadasz PPK skontaktuj się z nami, pomożemy Ci go założyć!
Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi, napisz je tutaj, przyspieszy nam to proces zapisu na kurs prawa jazdy.