Kurs na instruktora nauki jazdy

Kurs na instruktora nauki jazdy prowadzony przez Ośrodek Progress s.c. przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy.
Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.
Dzięki temu, iż prowadzimy Ośrodek Szkolenia Kierowców kat. A, B, C, E ,D gwarantujemy możliwość przeprowadzenia praktyk przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Kurs na instruktora nauki jazdy kat. B – 3000 zł

Kurs na instruktora nauki jazdy kat. A + B – 3900 zł

Szkolenie dodatkowe kat. A, C, C+E, D, B+E – każdy po 1500 zł

Szczegółowe informacje o kursie na instruktora nauki jazdy

Wykłady prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym, oraz w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych.

Część teoretyczna – wykłady (130 godziny lekcyjne)

 • psychologia 10h
 • metodyka nauczania 50h
 • prawo ruchu drogowego 30h
 • technika kierowania i obsługi pojazdu 18h
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego 10h
 • zasady prowadzenia ośrodka 6h
 • pedagogika 4h
 • technika 2h

Część praktyczna (85 godzin zegarowych)

 • uczestnictwo w wykładach na kursie prawa jazdy
 • uczestnictwo w zajęciach praktycznych tzw. jazdy obserwacyjne
 • własne prezentacje wybranych zagadnień z prawa ruchu drogowego
 • taktyka jazdy realizowana w ośrodku doskonalenia techniki jazdy

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców:

 • egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
 • instruktorów nauki jazdy
 • psychologa
 • pedagoga

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia instruktora nauki jazdy:

 • średnie wykształcenie
 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii min. 3 lata
 • niekaralność przeciwko przepisom ruchu drogowego
 • badania

Przed rozpoczęciem kursu niezbędne jest wykonanie badania lekarskiego i uzyskanie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia instruktorem nauki jazdy oraz badania psychologicznego (psychotechnika).
Badania lekarskie można wykonać u dowolnego lekarza uprawnionego do badania kandydatów na kierowców.

Zapisz się na kurs na instruktora nauki jazdy!

Chcesz rozpocząć kurs na instruktora nauki jazdy? Nic prostszego! Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń do nas!

//
Podaj datę urodzenia abyśmy mogli zweryfikować, że spełniasz wymogi do przystąpienia do kursu.
Jeżeli nie posiadasz PPK skontaktuj się z nami, pomożemy Ci go założyć!
Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi, napisz je tutaj, przyspieszy nam to proces zapisu na kurs prawa jazdy.